pUSLOVI KORIŠĆENJA

1. Opšte odredbe

Važeći Uslovi. MojOFF je usluga koju pruža: Dvorana Doma Sindikata d.o.o.; Adresa: Dečanska 14, 11000 Beograd, Srbija; Odgovorno lice: Igor Stanković; Šifra i opis delatnosti: Privredno društvo za pripremanje i organizovanje kulturno-umetničkih i obrazovnih programa Dvorana Doma Sindikata DOO Beograd; Matični broj kompanije: 07023847; PIB broj: 100038092; Veb adresa: https://mojoff.net ; Kontakt email: podrska@mojoff.net

Korišćenje MojOFF filmova, serija, trejlera, slika i pisanog sadržaja ili Usluga (“Sadržaj”) podleže ovim uslovima i pravilima (“Uslovi”). MojOFF je "Usluga" kako je opisano u Uslovima. Ovi Uslovi za Korisnika se primenjuju i oni su obavezujući za MojOFF i Korisnika. Na ugovore se takođe primenjuju posebni uslovi i odredbe (uključujući bilo koju posebnu ponudu, cenu, uslove plaćanja i metod, uslov i rok ugovora, itd.) ponuđeni od strane platforme MojOFF s vremena na vreme zajedno sa zaključenjem ugovora Korisnika i platforme MojOFF.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja ili korišćenjem naše Usluge, Korisnik razume da je ovo pravno obavezujući dokument i saglasan je da bude obavezan ovim Uslovima. Korisnik treba u celini da pročita ove Uslove korišćenja. Ukoliko se ne slaže sa ovim Uslovima korišćenja, Korisnik ne treba pristupati ili koristiti Uslugu.

2. Korišćenje platforme MojOFF

Pristup i korišćenje Usluge. Korisnik dobija pristup Sadržaju MojOFF platforme koji se nalazi na Sajtu odmah pošto Korisnik naruči Uslugu i prihvati Ugovor. Usluga i njena sadržina može stoga u budućnosti da bude promenjena, modifikovana ili ažurirana. Korisnik može koristiti MojOFF za pregledavanje, pronalaženje ili prikazivanje Sadržaja na mobilnom uređaju, računaru, televizoru ili drugim podržanim uređajima koji imaju mogućnost pristupa Internetu. Da bi koristio MojOFF, Korisniku je potreban Uređaj koji zadovoljava zahteve sistema za relevantni Sadržaj, pristup Internetu i kompatibilni softver. Dostupnost Sadržaja i funkcionalnosti razlikuju se od zemlje do zemlje i ne mora biti dostupan sav Sadržaj ili funkcionalnosti u Korisnikovoj zemlji. Dostupnost Sadržaja se razlikuje i od pretplate koju je Korisnik odabrao.

Naknade trećih lica. Korisnik je odgovoran za bilo koju naknadu nastalu od strane trećih lica u vezi sa korišćenjem i pregledom Sadržaja na platformi MojOFF.

Ažuriranje. Relevantne biblioteke koje podržavaju sistem ili Sadržaj možda će biti potrebno ažurirati, na primer ispravke grešaka, poboljšanje funcionalnosti, nedostajuće dodatke i nove verzije. Takva ažuriranja mogu biti neophodna da bi Korisnik mogao da koristi MojOFF. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja platforme MojOFF, Korisnik pristaje na automatsko primenjivanje navedenih ažuriranja i privremenu nemogućnost pristupa MojOFF veb sajtu tokom procesa održavanja.

Informacije o Korisniku. Politika privatnosti platforme MojOFF objašnjava kako se tretiraju lični podaci Korisnika prilikom korišćenja platforme MojOFF. Korisnik ove informacije može pročitati u odeljku o politici privatnosti. Određene treće strane (kao što su proizvođači Korisnikovog računara, mobilnog telefona ili drugih uređaja) mogu prikupljati informacije o Korisniku kada koristi Usluge. Ove treće strane imaju svoju politiku privatnosti i tretiraju informacije koje prikupljaju o Korisniku u skladu sa njihovim pravilima. MojOFF nije odgovoran za tačnost politike privatnosti bilo koje treće strane ili za osiguranje da treće strane poštuju svoja pravila o privatnosti.

Registracija i Nalog. Usluge su namenjene svim registrovanim Korisnicima. Svaka upotreba Usluga od strane neregistrovanih Korisnika je neovlašćena i krši ove Uslove. Korisnik izjavljuje i garantuje da: (a) neće koristiti IP proxying ili druge metode da prikrije mesto boravka, (b) neće koristiti Usluge ako važeći zakoni u Korisnikovoj zemlji zabranjuju da to učini u skladu sa ovim Uslovima i (c) ranije nije imao svoje pravo da koristi Usluge koje su suspendovane ili ukinute.

Da bi mogao da koristi Uslugu, Korisnik treba da registruje nalog na Sajtu, ima pristup opremi, sistemima i vezama u skladu sa Uslovima. Registracijom naloga, Korisnik je odgovoran da obezbedi da je navedena informacija u vreme registracije tačna, i , gde je to neophodno, da ažurira svoj korisnički nalog sa tačnim informacijama. Po registraciji Korisnik može samo da dostavi informaciju koja se tiče odabranog metoda plaćanja. Očigledne greške unetih podataka će biti proveravane Korisnik će biti obavešten o istim. Bez obzira na to, Korisnik je dužan da pregleda i verifikuje tačnost i tačnost svojih podataka dostavljenih u toku postupka registracije slaže da: (a) pruža tačne, tekuće i potpune informacije o nalogu; (b) održava sigurnost lozinke, ne deli svoju lozinku sa bilo kojom drugom osobom i prihvata sve rizike od neovlašćenog pristupa vašem nalogu; (c) odmah dostavi obaveštenje ukoliko otkrije ili na drugi način sumnja da je došlo do povreda bezbednosti u vezi sa Uslugom.

Nalog sadrži obavezne informacije koje Korisnik mora da dostavi: ime, prezime i adresu e-pošte. Ovi podaci se čuvaju na tom nalogu i koriste se za bolje preporuke Sadržaja na platformi. Kada Korisnik obriše Nalog, svi podaci koje je Korisnik dao tokom korišćenja platforme se brišu.

Sadržaj treće strane. MojOFF nema nikakvu odgovornost u pogledu Korisnikovog pristupa ili upotrebe Sadržaja treće strane, ili bilo kog sadržaja ili funkcionalnosti sadržanih u takvom Sadržaju treće strane, Korisnikovih prava koja se daju isključivo na osnovu sporazuma između Korisnika i davaoca Sadržaja treće strane. Ni u kom slučaju se MojOFF neće smatrati davaocem sporazuma za Sadržaj treće strane, niti da je davao bilo kakva prava na korišćenje Sadržaja treće strane, da je preuzeo bilo kakve obaveze u vezi sa Sadržajem treće strane, ili da je dao bilo kakve izjave ili garancije u odnosu na Sadržaj treće strane.

Neovlašćeni pristup nalozima. Korisnik treba da sačuva podatke o svom nalogu i ne sme da ih deli ni sa kim drugim. Korisnik ne sme da prikuplja bilo kakve lične podatke bilo kog korisnika MojOFF platforme, uključujući imena naloga.

Izbrisani nalozi. Ako MojOFF izbriše nalog Korisnika u skladu sa Uslovima, moguće je da Korisnik neće moći da pristupi platformi MojOFF, podacima o nalogu ili bilo kojim datotekama ili drugom Sadržaju koji je uskladišten na Korisnikovom nalogu.

Izmene Uslova. Ako se Uslovi promene, Korisnik će dobiti obaveštenje, a novi Uslovi će stupiti na snagu nakon takvog obaveštenja. Korisnikovo dalje korišćenje platforme MojOFF nakon takvog obaveštenja ukazuje na prihvatanje novih Uslova. Novi Uslovi će se primenjivati na korišćenje celokupnog Sadržaja i sve naknadne kupovine. Ukoliko Korisnik nije saglasan sa takvim promenama, ima mogućnost prekidanja ugovora sa platformom MojOFF. MojOFF može da ubaci različite tipove Usluga sa različitim cenama u budućnosti. Korisnik će moći da se pretplati na bilo koji od ponuđenih tipova pretplata po svom izboru.

3. Kupovina i plaćanja

Promo Period. Platforma MojOFF Korisniku može omogućiti promo korišćenje Sadržaja. MojOFF platforma nudi promo period Korisnicima u trajanju od mesec dana od datuma registracije po ceni od 1,00 RSD. Da bi Korisnik započeo promo period, potrebno je da MojOFF platforma kao garant pretplate validira Korisnikovu platnu karticu koju je uneo u poslednjem koraku registracije. Kako bi se garancija postigla, MojOFF platforma će Korisnikova sredstva u iznosu od 1.00 RSD naplatiti. Nakon isteka promo perioda, Korisnikova pretplata se automatski obnavlja na mesec dana dok se otkaže. Pretplata se može otkazati u svakom trenutku. Dodatna ograničenja mogu se primeniti na pristup i korišćenje određenog besplatnog Sadržaja.

Kupovina Sadržaja - Pretplata. Korisnik se može pretplatiti za gledanje MojOFF Sadržaja (filmova i serija i filmskih festivala). Prilikom pretplate za Sadržaj na platformi MojOFF, zaključuje se poseban ugovor o prodaji na osnovu ovih Uslova (prema potrebi) sa prodavcem koji će biti Dvorana Doma Sindikata d.o.o. Korisnikov ugovor o kupovini i korišćenju Sadržaja je kompletiran kada na Korisnikovu e-mail adresu stigne od MojOFF filmske platforme potvrda o uspešno obrađenoj uplati, kojom se potvrđuje Korisnikova kupovina tog Sadržaja, nakon čega počinje izvršavanje ugovora. Nakon izvšene kupovine, Korisnik može pristupiti celokupnom Sadržaju na platformi MojOFF.

Tipovi pretplate. Na filmskoj platformi MojOFF postoje tri tipa mesečne pretplate: standard, premium i gold. Mesečni tip pretplate: STANDARD, Korisniku omogućava neograničen pristup standardnom Sadržaju MojOFF platforme u trajaju od mesec dana od dana kupovine pretplate. Mesečni tip pretplate: PREMIUM, Korisniku omogućava pristup celokupnom Sadržaju, izuzev odeljku filmskih festivala. Mesečni tip pretplate: GOLDEN podrazumeva neograničen pristup celokupnom Sadržaju platfrome MojOFF, uključujući i filmove, serije i filmske festivale. MojOFF automatski će nastaviti da naplaćuje pretplatu koja je u skladu sa tipom pretplate koju je Korisnik odabrao sve dok Korisnik tu pretplatu ne otkaže. Korisnik može otkazati svoju pretplatu u bilo kom trenutku.

MojOFF plaćanja. Da bi Korisnik kupio Sadržaj putem platforme MojOFF, mora imati MojOFF korisnički nalog. Korisnik je odgovoran za sve iznose koji se plaćaju putem napravljenog naloga na platformi MojOFF. Klikom na dugme Završi kupovinu Korisnik izjavljuje da ima dovoljno sredstava za kupovinu odabrane pretplate. U slučaju da Korisnikova kreditna kartica nema dovoljno raspoloživih sredstava, transakcija će biti odbijena i pretplata tom karticom neće biti omogućena. Plaćanje sadržaja je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, DinaCard ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Komercijalnom Bankom ad i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Podaci o korisnikovoj platnoj kartici nisu dostupni trgovcu ni u jednom trenutku.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se Korisnicima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica Korisnika se ne čuvaju na sistemu trgovca, a sam upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i Korisnika. Od 2005 godine do danas, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o Korisnikovoj kartici tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Registracija metoda plaćanja. Prilikom kupovine bilo kog tipa pretplate na platformi MojOFF, Korisnik se slaže da se podaci o kartici tokenizuju (pothrane na sertifikovan način kako bi se Vaša pretplata mogla automatski obnavljati). Ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Prethodno registrovanu karticu Korisnik može odjaviti u bilo kom trenutku tako što će otkazati pretplatu.

Cene. Cene i dostupnost svih Sadržaja prikazanih kroz MojOFF podležu promeni u bilo kom trenutku pre kupovine.

Izjava o konverzijama. Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Korisnikove platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Korisnikovu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

Porezi. “Porezi” podrazumevaju sve carine ili poreze (osim poreza na dohodak) koji su povezani sa prodajom Sadržaja, uključujući sve povezane kazne ili kamate. Korisnik je odgovoran za sve Poreze i mora platiti Sadržaj bez ikakvog smanjenja poreza. Ako je MojOFF obavezan da naplati ili plati poreze, porez će Korisniku biti naplaćen. Korisnik se mora pridržavati primenjivih poreskih zakona, uključujući izveštavanje i plaćanje bilo kakvih poreza koji se pojavljuju u vezi s Korisnikovim korišćenjem platforme MojOFF ili kupovinom Sadržaja na ili preko platforme MojOFF. Izveštavanje i plaćanje takvih važećih poreza su Korisnikova odgovornost.

Politika vraćanja novca. U slučaju da Korisnik kupi pretplatu za Sadržaj, ali ne želi da ga koristi i nije ga još uvek koristio, može otkazati svoju pretplatu u bilo koje vreme i zatražiti puni povrat novca. U slučaju da je kupljena pretplata za Sadržaj i početa sa korišćenjem, Korisnik i dalje može otkazati svoju pretplatu u bilo kom trenutku, ali ne može tražiti povrat novca. Novac će Korisniku biti vraćen na isti način na koji je Sadržaj plaćen. Osim kao što je izričito navedeno u Uslovima, sva prodaja je konačna, i nije dozvoljen povrat ili zamena. Ako je zamena ili povrat odobren za bilo koju transakciju, kupovina se može poništiti i Korisnik možda više neće moći da pristupi Sadržaju koji je kupljen kroz tu transakciju.

Da bi Korisnik zatražio povraćaj novca potrebno je da kontaktira podrska@mojoff.net , a MojOFF će proveriti Korisnikov status u roku od 3 radna dana. Ako Korisnik ispunjava uslove za povrat, sredstva će mu biti refundirana u roku od 3 radna dana.

Reklamacije. Ako Korisnik nije zadovoljan bilo kojim aspektom MojOFF servisa, može poslati reklamaciju na podrska@mojoff.net . MojOFF dužan je da započne postupak reklamacije u roku od 5 radnih dana od prijema Korisnikovog email-a i da reklamaciju reši u dobroj veri i razumnom roku. Korisnik će biti obavešten putem email-a kada započne procedura reklamacije i kada se završi.

4. Prava i ograničenja

Vlasništvo i intelektualna svojina. U vezi sa zaključenjem Ugovora sa platformom MojOFF, Korisniku se dodeljuje neekskluzivna, neprenosiva i ograničena licenca da gleda sadržaj Usluge. Korisnik može da koristi Uslugu i njen sadržaj samo u skladu sa Ugovorom i za svoju ličnu upotrebu. Materijali na Sajtu i sadržaj Usluge su zaštićeni autorskim pravom, pravom o žigu i/ili drugim zakonima o zaštiti intelektualne svojine.

Kršenje Uslova. Ukoliko Korisnik prekrši bilo koji od Uslova prava će mu odmah biti ukinuta, a MojOFF Korisniku može da ukine pristup platformi MojOFF, Sadržaju ili Korisnikovom MojOFF nalogu bez povraćaja novca.

Ograničenja. Korisnik ne sme: prikazati (delimično ili u celini) Sadržaj kao deo bilo kog javnog izvođenja ili prikaza čak i ako se ne naplaćuje naknada; prodavati, iznajmljivati, davati u zakup, redistribuirati, emitovati, prikazivati, komunicirati, menjati, podlicencirati, prenositi, dodeliti bilo koji Sadržaj bilo kojoj trećoj strani; koristiti MojOFF ili bilo koji Sadržaj zajedno sa bilo kojim softverima za narezivanje, čuvanje ili sličnim softverima za snimanje ili kreiranje kopije bilo kog Sadržaja koji je predstavljen u formatu za prikazivanje; koristiti sadržaj kao deo bilo koje usluge za deljenje, pozajmljivanje ili korišćenje za više osoba ili za druge institucije; pokušati, ili pomoći, ovlastiti ili ohrabriti druge da zaobiđu, onemoguće ili razbiju bilo koje od sigurnosnih funkcija ili komponenti koje štite, zamračuju ili na drugi način ograničavaju pristup bilo kom Sadržaju ili platformi MojOFF; ukloniti vodene žigove, nalepnice ili druge zakonske ili vlasničke oznake uključene u bilo koji Sadržaj, ili pokušati da izmeni bilo koji Sadržaj dobijen kroz platformu MOjOFF, uključujući bilo koju izmenu u svrhu prikrivanja ili promene bilo kakvih oznaka vlasništva ili izvora Sadržaja.

Oštećen Sadržaj. Kada Sadržaj postane dostupan Korisniku preko korisničkog naloga, Korisnik bi trebalo da proveri sadržaj kako bi se uverio da on funkcioniše. Ukoliko Korisnik pronađe bilo kakve greške ili nedostatke treba da obavesti MojOFF informativnu službu.

Korisnik nema pravo na naknadu za poremećaje, prekide i druge greške Usluge koja su posledica održavanja. Tokom održavanja Usluga može biti nedostupna.

Uklanjanje ili nedostupnost sadržaja. U skladu sa Uslovima, Sadržaj za koji Korisnik kupi pretplatu biće dostupan preko platforme MojOFF sve dok MojOFF ima pravo da takav sadržaj omogući Korisniku. U određenim slučajevima (na primer, ako MojOFF izgubi relevantna prava, usluge ili Sadržaj bude prekinut, postoje kritična bezbednosna pitanja, ili postoje kršenja važećih uslova ili zakona), MojOFF može ukloniti sa Korisnikovog naloga ili prestati da pruža pristup određenom sadržaju.

Višestruki računi. U slučaju posedovanja više naloga sa različitim korisničkim imenima, Korisnik nije u mogućnosti da prenese pretplatu na drugi nalog.

Obaveza na nadoknadu. Korisnik je saglasan da nadoknadi i da zaštiti MojOFF, njegova zavisna društva, zaposlene, članove upravnog odbora i davaoce licence od gubitaka, troškova ili zahteva koji proizilaze iz, ili su u vezi sa kršenjem Ugovora od strane Korisnika, kršenjem merodavnog prava od strane Korisnika ili kršenja prava trećih lica od strane Korisnika.

Ograničenje odgovornosti. MojOFF neće imati nikakvu odgovornost za bilo kakvu izgubljenu dobit ili drugu posledičnu, posebnu, kaznenu, indirektnu ili slučajnu štetu, koja proizlazi iz ili je povezana sa Korisnikovom upotrebom ili nemogućnošću korišćenja usluga, čak i ako je MojOFF strana obaveštena o mogućnosti takvih šteta. Ni u kom slučaju ukupna odgovornost MojOFF strane koja proizilazi iz ili se odnosi na upotrebu ili nemogućnost korišćenja usluga ne prelazi stotinu dolara (100 EURA) ili iznos koji je Korisnik platio da koristi Usluge platforme MojOFF. Prethodno odricanje od određenih šteta i ograničenja odgovornosti primenjivaće se u najvećoj meri dopuštenoj važećim zakonom. Zakoni nekih država ili jurisdikcija ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje određenih šteta, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja ne mogu primeniti na Korisnika. Bez obzira na bilo šta suprotno ovim odredbama, ništa u ovim Uslovima ne isključuje ili ograničava našu odgovornost za prevaru ili za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu našom nepažnjom.

Nadležni zakon. Zakoni Republike Srbije, izuzimajući pravila o sukobu zakona, regulišu Korisnikov pristup i korišćenje Usluga. Korisnikov pristup i korišćenje Usluga takođe može biti podložan drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rešavanje Spora. Od Korisnika se zahteva da podnese obavezujuću arbitražu (odricanje od sudskog postupka) za bilo koji i sve sporove (osim određenih zahteva za intelektualnu svojinu i male zahteve) sa platformom MojOFF i ograniči način na koji može tražiti oslobađanje od platforme MojOFF (nema arbitraže klasa, klasnih postupaka ili predstavničkih radnji ili arbitraža). Korisnik se slaže da će svi sporovi, razlozi za postupanje, potraživanja ili kontroverze koji nastanu u okviru ovih Uslova, a koji se ne mogu rešiti neformalnim pregovorima, biti rešeni isključivo u Republici Srbiji, u Beogradu, od strane nadležnih sudova, i Korisnik se slaže da prihvata nadležnosti takvih sudova u svrhu parničenja svih takvih zahteva u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom.

Valjanost pojedinačnih odredaba ugovora. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nezakonitom, ništavnom ili iz bilo kog razloga nesprovedivom, onda će se ta odredba smatrati odvojivom od ovih Uslova i neće uticati na valjanost i izvršnost preostalih odredbi.