Tokom korišćenja MojOFF usluga i sadržaja, Korisnik poverava lične podatke i informacije platformi MojOFF.

MojOFF se obavezuje da čuva privatnost svih Korisnika platforme MojOFF.

MojOFF prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o Korisniku i podatke potrebne za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrom poslovnom praksom i pružanjem kvalitetne usluge.

Svi podaci o Korisniku su strogo poverljivi i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci neophodni za rad.

Svi zaposleni na MojOFF platformi odgovorni su za poštovanje principa zaštite privatnosti.

Svaki pokušaj nelegalnog pristupa platformi MojOFF kažnjiv je zakonom.

Snimanje filmova, kao i pokušaj skidanja materijala sa platforme MojOFF je zakonom kažnjivo.

DAVANJE I PRIKLJUPLJANJE INFORMACIJA

Informacije koje Korisnik daje. Kada Korisnik kreira MojOFF korisnički nalog, saglasan je da će dati svoje lične podatke koji uključuju: adresu e-pošte, ime, prezime i lozinku. Ovi lični podaci potrebni su kako bi se kreirao korisnički nalog MojOFF.

Ukoliko se Korisnik registrovao preko profila sa društvenih mreža kao sto su Instagram, Facebook, Linkedin ili slično – Korisnik daje korisničko ime tj. username kako bi bio zabeležen u MojOFF bazi kao novi Korisnik.

Registracijom na MojOFF platformu, Korisnik pristaje da dobija e-poruke platforme MojOFF. U slučaju da Korisnik ne želi ovakvu opciju, potrebno je da označi polje da nije saglasnan da dobija e-poruke platforme MOjOFF.

Informacije koje MojOFF prikuplja. Platforma MojOFF prikuplja podatke koje Korisnik unosi u polje za pretragu, filmove koje gleda, kao i kategorije filmova koje pretražuje. Svrha prikupljanja ovih informacije je pružanje boljih usluga Korisniku.

MOjOFF prikuplja Korisnikove informacije o lokaciji, pregledačima i uređajima koje koristi za pristup MojOFF uslugama i sadržaju. Informacije koje MojOFF prikuplja uključuju jedinstvene identifikatore, tip i postavke pregledača, tip i postavke uređaja, operativni sistem, informacije o mobilnoj mreži uključujući i ime operatera. MojOFF prikuplja informacije o IP adresi, izveštajima o padu sistema, aktivnostima sistema i datumu, vremenu i URL-u stranice sa koje je Korisnik ušao na Sajt platforme MojOFF.

ZAŠTITA PODATAKA O PLAĆANJU

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenom (kriptovanom) obliku pomoću SSL protokola i PKI sistema. MojOFF ne čuva podatke o Korisnikovoj platnoj kartici niti su takvi podaci MojOFF platformi dostupni. Umesto toga, MojOFF čuva jedinstveni token Korisnikove transakcije, koji služi za automatsko obnavljanje Korisnikove pretplate, ali i za prekid Korisnikove pretplate.

BRISANJE PODATAKA

Korisnik može da obriše lične podatke u bilo kom trenutku tako što će obrisati ceo MojOFF korisnički nalog i prekinuti pretplatu. U momentu kada Korisnik obriše MojOFF nalog, brišu se i svi podaci koje je MojOFF platforma prikupljala o Korisniku.